Geaccrediteerde cursussen en congressen in Limburg

Sprekers

Paul van der Velpen
Dagvoorzitter

Paul van der Velpen studeerde sociologie en bedrijfskunde. Hij houdt zich vanaf 1995 bezig met publieke gezondheid en preventie. Eerst als directeur van de huidige GGD Hart voor Brabant, daarna van 2009 tot juli 2017 als directeur van GGD Amsterdam. Tijdens deze laatste aanstelling was hij onder andere lid van het crisisteam aanpak Amsterdamse zedenzaak, heeft hij bijgedragen aan de verzelfstandiging van de ambulancedienst en heeft hij een bijdrage geleverd aan het programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht. Op dit moment is hij onder andere lid van de raad van toezicht van NSDSK, voorzitter van de raad van advies Amsterdam Public Health.

Tevens is hij de schrijver van het boek Het preventie-ultimatum. In Het preventie-ultimatum wordt de rol van de overheid, de ambtenaar, de arts, de leraar, de werkgever, het raadslid, de zorgverzekeraar en ieders individuele rol onder een vergrootglas gelegd. Want met epidemieën als obesitas, diabetes, depressie en dementie die op ons afkomen, is (snel) handelen geboden.


 Adelante Zorggroep

Adelante

Adelante is een zorggroep met volwassenenrevalidatie & arbeidsre-integratie, kinderrevalidatie, speciaal onderwijs & wonen en audiologie & communicatie als kernactiviteiten.

Het motto van Adelante is: haal het beste uit jezelf. Samen met de cliënt richten ze zich niet op zijn of haar beperkingen, maar op de mogelijkheden: wat kan er nog wèl. Ze beloven het beste uit zichzelf en hun cliënten te halen om de grenzen van het haalbare zo ver mogelijk op te rekken.

Drs. P.W.A. (Peter) Muitjens is revalidatiearts bij Adelante. ZIjn aandachtsgebieden zijn:
Complexe traumarevalidatie
Complexe orthopedische revalidatie
Voetklachten, loopklachten en orthesiologie benen
Neuralgische amyotrofie van de schouder


Joep Cluitmans

 

Joep Cluitmans studeerde geneeskunde in Nijmegen en werd daarna opgeleid tot revalidatiearts in het revalidatiecentrum in Hoensbroek, het kinderrevalidatiecentrum Franciscusoord en het De Wever ziekenhuis in Heerlen.

Vanaf 1987 werkte hij in verschillende functies in het revalidatiecentrum in Hoensbroek of van daaruit gedetacheerd in verschillende ziekenhuizen in Limburg.

In Hoensbroek leidde hij onder meer de afdeling Hartrevalidatie en afdeling voor Amputaties en Prothesiologie. Daar was de helft van de problemen te wijten aan diabetes. Veel aandacht kregen daar natuurlijk ook de voetproblemen.

Vanaf 2000 werkte hij ook in het academisch ziekenhuis in Maastricht op de revalidatieafdeling. Daar waren neuromusculaire ziekten ("spierziekten") zijn aandachtsgebied. Hij zag daar veel mensen met myotone dystrofie, neuropathieën, ALS en dergelijke. Tevens deed hij daar schoenen/voeten spreekuren. Vanaf 2006 werkte hij daarnaast in het Atrium Medisch Centrum in Heerlen met dezelfde aandachtsgebieden.

Landelijk was hij actief als lid van de Kwaliteitscommissie van de vereniging van Revalidatieartsen, als lid van de Werkgroep Amputaties en Prothesiologie en als lid van de werkgroep neuromusculaire aandoeningen.

Hij was namens de Nederlandse Revalidatieartsen betrokken bij het opstellen van een landelijke richtlijn voor volwassenen met myotone dystrofie (2012). Eerder was hij ook betrokken bij de landelijke richtlijnen voor hartrevalidatie van de Nederlandse Hartstichting.

Na zijn pensionering in 2015 heeft hij nog regelmatig vervangen in het ziekenhuis in Heerlen, met name voor patienten met spierziekten.


Marleen Gielen

Marleen Gielen verzorgt regelmatig de reanimatiecursussen voor Close2Me bv.

Meer informatie volgt.


Irma Doreleijers


Keer Diabetes2 Om is gespecialiseerd in het omkeren van diabetes type 2. Sinds 2014 helpen zij mensen met diabetes type 2 gezonder te worden, bloedsuikerwaarden te verbeteren en medicatie af te bouwen. Bij Keer Diabetes2 Om zet je in 6 maanden voeding, beweging, slaap en ontspanning – samen met gespecialiseerd team – in als medicijn.

Mijn naam is Irma Doreleijers, wonend in het Brabantse Schijndel.
Ik gun iedereen een fit en energiek leven! Na 20 jaar als verpleegkundige in een ziekenhuis en 8 jaar als praktijkondersteuner heb ik gezien wat diabetes met mensen kan doen. Ik merkte dat bij de juiste begeleiding en natuurlijk een goede motivatie, de medicatie bij iemand met diabetes juist afgebouwd kan worden en vooral dat mensen zich fitter voelen.

Voor deelnemers aan het programma van Keer Diabetes 2 Om is het heel fijn dat zij kunnen terugvallen op een team enthousiaste professionals met dezelfde visie en veel kennis over diabetes. Ook hebben de deelnemers in
de groep veel steun aan elkaar.

Tijdens contactdagen wordt er veel geleerd in een zeer plezierige sfeer. Daarnaast heb ik als verpleegkundige individueel contact met de deelnemers en eventueel met de hoofdbehandelaar met als doel; diabetes medicatie afbouwen.

  • banner/Banner onderaan 1.png
  • banner/Banner onderaan 2.png
  • banner/Banner onderaan 3.png